Over ons

Samenwerking tussen medewerkers, bewoners en naasten is heel belangrijk in OnsHuis. Omdat naasten vaak het meeste weten van de gewoonten en wensen van de bewoner, worden ze nauw betrokken bij het afstemmen van de zorg voor de bewoner.

Medewerkers zijn geschoold in het bieden van activiteiten aan mensen met dementie. Ook hebben we expertise en deskundigheid in huis om de naasten te helpen zo goed mogelijk om te gaan met het ziekteproces.

De tuin en de landelijke omgeving bieden volop mogelijkheden om dingen te doen en te beleven. Je fijn voelen in OnsHuis staat altijd voorop. Het leven en werken is hier zinvol.

Beleidsplan 2022

Beleidsplan 2023

 

Jaarverslag 2022

Hoofd en hart

Stichting Woonzorghoeve OnsHuis is een initiatief van Rosa Schokker. Haar jeugd in een kwetsbaar gezin in de geborgen omgeving van een klein dorp is de basis van de woonzorghoeve die ze gaat realiseren.

“Na een studie in de gedragswetenschappen heb ik jarenlang in het bedrijfsleven gewerkt als leidinggevende en adviseur. Hier heb ik vooral met mijn hoofd gewerkt en minder met mijn hart. Door vrijwilligerswerk heb ik kennis gemaakt met de zorg voor mensen met dementie.  Dit vind ik het mooiste en meest zinvolle werk dat ik ooit ervaren heb. Een opleiding en werken in de zorg was een logische vervolgstap. Ik zet mijn ervaring en kennis nu in als bestuurder van OnsHuis. Met hoofd én hart aan het werk!” 

Rosa Schokker

Organisatie

De stichting is een kleine organisatie geleid door een Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur wordt ondersteund en gecontroleerd door de Raad van Toezicht. Er zijn gekwalificeerde medewerkers voor de directe zorg voor de bewoners en de dagactiviteiten. Er werken bij OnsHuis ook mensen met een fysieke of mentale uitdaging, stagiaires en vrijwilligers.

Raad van Bestuur
Rosa Schokker

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht ziet erop toe dat de bedrijfsvoering van OnsHuis goed verloopt en de zorg wordt geboden volgens de kwaliteitsstandaarden. De Raad van Toezicht bestaat uit:

     • Maarten
      Moonen, voorzitter. Expertisegebied Kwaliteit en Veiligheid.
     • Karin
      Lambooij-Hollenberg, penningmeester. Expertisegebied Wet en regelgeving en
      (Zorg)financiering.
     • Heidi
      Jansen, secretaris. Expertisegebied Werk en zingeving.


     Het starten van een nieuwe zorgorganisatie vraagt om energie, deskundigheid en netwerk. Wij werken vanuit visie en vertrouwen. Heb je belangstelling om onze jonge, innovatieve organisatie bij te staan, neem dan contact met ons op.

     Meer weten?

     Ga naar de inhoud